Hiệu điện thế lớn nhất có thể đặt giữa hai đầu dây dẫn đó là

  • 1 Đánh giá

8. Một dây dẫn có điện trở chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 250 mA. Hiệu điện thế lớn nhất có thể đặt giữa hai đầu dây dẫn đó là:

A. 6 V

B. 8 V

C. 10 V

D. 12 V

Bài làm:

Hiệu điện thế lớn nhất là: V

Đáp án: C

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021