Muốn cho pin mặt trời phát điện (hoạt động) phải có điều kiện:

  • 1 Đánh giá

III. Tác dụng quang điện của ánh sáng

Kết luận:

Muốn cho pin mặt trời phát điện (hoạt động) phải có điều kiện:

[ ] Tác dụng ánh sáng vào nó [ ]Tác dụng nhiệt vào nó [ ]Không cần điều kiện gì

Khi pin mặt trời hoạt động thì nó do có dòng điện chạy qua. Nếu không có ánh sáng chiếu vào thì pin $.....$ hoạt động được.

Bài làm:

Kết luận:

Muốn cho pin mặt trời phát điện (hoạt động) phải có điều kiện: tác dụng ánh sáng vào nó.

Khi pin mặt trời hoạt động thì nó nóng lên do có dòng điện chạy qua. Nếu không có ánh sáng chiếu vào thì pin không thể hoạt động được.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021