2. Ý nghĩa của nguyên phân

  • 1 Đánh giá

2. Ý nghĩa của nguyên phân

- Dựa vào các ví dụ nêu ở hình 16.5, hãy cho biết nguyên phân có ý nghĩa gì đối với tế bào và cơ thể sinh vật?

- Điều gì xảy ra nếu các tế bào của cơ thể không thể phân chia?

- Nhờ có quá trình nào mà một cây khoai lang hoặc cây sắn có thể được tạo thành từ chỉ một đoạn thân của chúng?

Bài làm:

- Nguyên phân giúp làm tăng số lượng tế bào=> giúp tăng số lượng cơ thể với sinh vật đơn bào, giúp có thể lớn lên với cơ thể đa bào

- Nếu các tế bào trong cơ thể không nguyên phân thì cơ thể đó không thể lớn lên

- nhờ quá trình nguyên phân

  • 56 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021