Giải câu 3 trang 7 khoa học tự nhiên 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 7 khoa học tự nhiên 9 tập 2

Cho các phát biểu sau:

1. Tất cả các hợp chất chứa cacbon đều là hợp chất hữu cơ.

2. Tất cả các hợp chất hữu cơ đều là hợp chất của cacbon

3. Hợp chất hữu cơ đều dễ bay hơi và dễ tan trong nước.

4. Hợp chất hữu cơ khi cháy đều sinh khí cacbonic.

Phát biểu đúng là:

A. 1, 4

B. 1, 2, 3, 4

C. 2, 4

D. 2

Bài làm:

Đáp án: D

  • 56 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021