Viết PTHH (lấy ví dụ với các chất cụ thể) theo dãy chuyển hóa sau:

  • 1 Đánh giá

3. Viết PTHH (lấy ví dụ với các chất cụ thể) theo dãy chuyển hóa sau:

Bài làm:

Vế trái:

Vế phải:

  • Oxit axit Muối , axit muối tương tự vế trái.
  • 163 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9