Ác-si-mét đã sử dụng gì của ánh sáng mặt trời?

  • 1 Đánh giá

2. Tương truyền rằng Ác-si-mét dùng gương để đốt cháy các chiến thuyền của người La Mã đến xâm phạm thành Si-ra-cuyt, quê hương của ông. Ác-si-mét đã sử dụng gì của ánh sáng mặt trời?

Bài làm:

Ác-si-mét đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng mặt trời.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9