Giải câu 6 trang 66 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 66 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Hãy phân biệt các chất rắn riêng biệt sau: Tinh bột, glucozo, xenlulozo, saccarozo.

Bài làm:

Thuốc thửTinh bộtXenlulozoGlucozoSaccarozo
Cho các chất rắn vào trong nước rồi đun nóng hỗn hợpBan đầu, chất rắn không tan. Khi đun nóng, chất rắn tan một phần tạo thành dung dịch keo.Chất rắn không tan ngay cả khi đã đun nóng.Chất rắn tan trong nước.Chất rắn tan ra.
trong $NH_3$Xuất hiện kết tủa trắng.Không có hiện tượng gì.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021