Giải câu 4 trang 62 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 62 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

A. Protein có khối lượng phân tử rất lớn và có cấu tạo rất phức tạp, do nhiều loại amino axit tạo nên.

B. Protein có khối lượng phân tử rất lớn và có cấu tạo phức tạp, do nhiều phân tử amino axit tạo nên.

C. Protein có khối lượng phân tử rất lớn và có cấu tạo đơn giản.

D. Protein có khối lượng phân tử rất lớn, do nhiều phân tử amino axit giống nhau tạo nên.

Bài làm:

Đáp án: A

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021