Giải câu 3 trang 31 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 31 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Dầu mỏ được khai thác bằng cách

A. Đào đất và múc dầu mỏ lên.

B. Khoan giếng dầu và dùng khí oxi hoặc nước đẩy đầu lên.

C. Khoan các giếng dầu và dùng không khí hoặc nước đẩy dầu lên.

D. Khoan các giếng dầu và dùng không khí hoặc hơi nước nóng đẩy dầu lên.

Bài làm:

Đáp án: D

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9