Giải câu 3 trang 66 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 66 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Khí đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí cacbonic và hơi nước theo tỉ lệ về số mol là 6:5. Tên gọi polime đó là:

A. Polietylen

B. Poli(vinyl clorua)

C. Protein

D. Tinh bột

Bài làm:

Sản phẩm khi đốt cháy chỉ gồm và $H_2O$ trong số các polime đã cho có polietilen và tinh bột là thành phần cấu tạo chỉ gồm các nguyên tố C, H, O

Phương trình phản ứng cháy:

Đáp án: D

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021