Tại sao người ta thường dùng dây chì để làm cầu chì bảo vệ thiết bị điện trong mạch mà không dùng các kim loại khác?

  • 1 Đánh giá

16. Tại sao người ta thường dùng dây chì để làm cầu chì bảo vệ thiết bị điện trong mạch mà không dùng các kim loại khác?

Bài làm:

Vì nhiệt độ nóng chảy của chì nhỏ hơn nhiều so với nhiệt độ nóng chảy của các kim loại khác.

Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, nhiệt độ mạch sẽ tăng cao, đến nhiệt độ nóng chảy của cầu chì thì cầu chì bị đứt, từ đó bảo vệ được mạch.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021