Mắt của Hà mắc tật gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Khi không đeo kính, bạn Hà chỉ đọc được sách khi để trang sách cách mắt từ 10 cm đến 50 cm.

a) Mắt của Hà mắc tật gì?

b) Kính Hà đeo là loại thấu kính nào và có tiêu cự bằng bao nhiêu?

c) Khi đeo kính thì Hà nhìn chữ trên trang sách hay nhìn ảnh của nó qua thấu kính?

d) Chữ AB trong trang sách cao 2mm thì ảnh A’B’ cao bao nhiêu và hiện trong khoảng nào trước kính?

Bài làm:

a) Mắt của Hà mắc tật cận thị.

b) Kính Hà đeo là loại thấu kính phân kì và có tiêu cự bằng 50 cm.

c) Khi đeo kính thì Hà nhìn ảnh của chữ trên trang sách qua thấu kính.

d) Khi vật AB ở điểm cực cận của mắt: Khoảng cách từ ảnh tới thấu kính là

(cm)

Dấu trừ thể hiện ảnh là ảnh ảo.

Chiều cao của ảnh là: mm

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9