Hãy thảo luận và kể tên các phương pháp mà các nhà vườn thường áp dụng để nhân giống cây. Trình bày ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp.

 • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

- Hãy thảo luận và kể tên các phương pháp mà các nhà vườn thường áp dụng để nhân giống cây. Trình bày ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp.

- Em biết gì về ưu điểm và cơ sở di truyền học của phương pháp nuôi cấy tế bào?

Bài làm:

* Các phương pháp thường áp dụng để nhân giống trong nhà vườn:

1. Giâm cành

 • Cắt một đoạn mắt, chồi

 • Cắm cành xuống đất cho cành bén rễ, phát triển thành cây mới

 • Một số cây sử dụng giâm cành: mía, sắn, ...

2. Chiết cành

 • Là phương pháp làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới.

 • Cách làm:

  • Lột một khoanh vỏ và đắp bầu đất cho tới khi mọc rễ

  • Tách cành ra và trồng xuống đất

 • Thường sử dụng cho các cây ăn quả

3. Ghép cành

 • Là dùng một bộ phận sinh dưỡng (mắt ghép, chồi ghép, cành ghép) của một cây gắn vào một cây khác (gốc ghép) cho tiếp tục phát triển.

 • Một số cây có thể ghép: hoa hồng, dâu tằm, ...

* Nhân giống vô tính trong ống nghiệm hay nuôi cấy tế bào là phương pháp tạo rất nhiều cây mới từ một mô.

 • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021