2. Tiến hóa của thực vật và động vật

  • 1 Đánh giá

2. Tiến hóa của thực vật và động vật

a, Phát sinh thực vật

b, Sự tiến hóa của giới Động vật

Các ngành động vậttrật tự tiến hóa

a, giun dẹp

b, ruột khoang

c, giun đốt

d, động vật nguyên sinh

e, giun tròn

g, chân khớp

h, động vật có xương sống

i, thân mềm

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

Bài làm:

a, Cây phát sinh tiến hóa thực vật

b, Kết quả đúng là

1 - d5 - c
2 - b6 - i
3 - a7 - g
4 - e8 - h
  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021