Quan sát hình 14.1a và 14.1b, Sau đó trả lời các câu hỏi dưới đây:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 14.1a và 14.1b, Sau đó trả lời các câu hỏi dưới đây:

- Các cá thể trong hinh có tên thường gọi là gì? chúng có thuộc 1 loài không?

- Nêu đặc điểm khác nhau giữa các cá thể trong mỗi hình a,b

- Tại sao trong gia đình, con cháu thường giống ông bà, bố mẹ?

- Lĩnh vực sinh học nào nghiên cứu hiện tượng trên?

Bài làm:

- hình 14.1a là các cá thể của loài chó, hình b là các cá thể của loài mèo

- khác nhau của các cá thể hình a,b: màu sắc, kích thước cơ thể

- con cháu được thừa hưởng đặc tính của bố mẹ, ông bà qua quá trình sinh sản nên giống nhau

- Trong Sinh học, lĩnh vực Di truyền học nghiên cứu hiện tượng trên

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021