Tính điện trở của đoạn dây đồng ở 20 độ C dài 4m có tiết diện tròn, đường kính d=1mm. Có nhận xét gì về điện trở của đoạn dây đồng này.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Tính điện trở của đoạn dây đồng ở dài 4m có tiết diện tròn, đường kính d=1mm. Có nhận xét gì về điện trở của đoạn dây đồng này.

Bài làm:

Điện trở của đoạn dây đồng này rất nhỏ.

  • 89 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9