Mô tả sự biến đổi năng lượng trong máy phát điện, động cơ điện, đèn dây tóc, đèn ống, bếp điện may so

  • 1 Đánh giá

2. Mô tả sự biến đổi năng lượng trong máy phát điện, động cơ điện, đèn dây tóc, đèn ống, bếp điện may so

Bài làm:

Máy phát điện: cơ năng hoặc năng lượng gió,... biến đổi thành điện năng.

Động cơ điện : điện năng biến đổi thành cơ năng (quay trục động cơ) và nhiệt năng (toả nhiệt).

Đèn dây tóc, đèn ống: điện năng biến đổi thành quang năng và nhiệt năng.

Bếp điện may so: điện năng biến đổi thành nhiệt năng.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9