Cho mạch điện như hình 13.1, vôn kế chỉ 36 V, ampe kế chỉ 3 A, R1 = 30 ôm. Tìm số chỉ của ampe kế A1 và A2. Tính điện trở R2.

  • 1 Đánh giá

4. Cho mạch điện như hình 13.1, vôn kế chỉ 36 V, ampe kế chỉ 3 A, R1 = 30 .

a, Tìm số chỉ của ampe kế A1 và A2.

b, Tính điện trở R2.

Bài làm:

a, R1 // R2 U = U1 = U2 = 36 V

R1 // R2 I = I1 + I2 I2 = I - I1 = 1,8 (A)

b,

  • 92 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021