Giải câu 1 trang 126 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Câu 1: Trang 126 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Biết pháp tuyến tại mỗi điểm trên mặt phẳng gương cầu trùng với hướng của bán kính gương tại điểm đó. Áp dụng các bước vẽ ảnh qua gương, vẽ ảnh của vật AB đặt trước gương.

Giải câu 1 trang 126 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Bài làm:

Giải câu 1 trang 126 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 76 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021