4. Tại sao các tính trạng ở sinh vật do gen quy định thì có thể di truyền được qua các thế hệ?

  • 1 Đánh giá

4. Tại sao các tính trạng ở sinh vật do gen quy định thì có thể di truyền được qua các thế hệ?

Bài làm:

Gen (ADN) nằm trong NST. Do đó, chúng được truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể nhờ cơ chế nguyên phân, giảm phân và thụ tinh như đã học ở bài trước.

=> các tính trạng do gen quy định sẽ được di truyền qua các thế hệ

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021