Viết công thức tính công suất điện của một dụng cụ tiêu thụ điện.

  • 1 Đánh giá

7. Viết công thức tính công suất điện của một dụng cụ tiêu thụ điện.

Bài làm:

Công thức tính công suất điện:

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9