Tìm hiều quá trình biến đổi năng lượng trong các trường hợp sau đây và ảnh hưởng của nó đối với đời sống và sản xuất

  • 1 Đánh giá

D-E Hoạt động vận dụng, tìm tòi mở rộng

Tìm hiều quá trình biến đổi năng lượng trong các trường hợp sau đây và ảnh hưởng của nó đối với đời sống và sản xuất

1. Nguồn năng lượng nhiệt trên Trái Đất đang được con người khai thác sử dụng như than đá, dầu mỏ, khí đốt, củi gỗ, …

2. Sản xuất điện năng: Nhiệt điện và thủy điện

3. Sản xuất điện năng: điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân.

Bài làm:

Các nguồn năng lượng kể trên được chuyển hóa thành các dạng năng lượng có ích cho đời sống của con người: quang năng, cơ năng, …

Ảnh hưởng đến đời sống: Khi khai thác, sản xuất và sử dụng năng lượng, thì gây ra các vấn đề về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, …

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9