Giải câu 4 trang 108 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 108 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Có hai đường dây tải điện tải đi cùng một công suất điện với dây dẫn cùng tiết diện, làm cùng bằng một chất. Đường dây thứ nhất có chiều dài 100km và hiệu điện thế ở hai đầu đường dây là 100 kV. Đường dây thứ hai có chiều dài 200 km và hiệu điện thế ở hai đầu đường dây là 200kV. Công suất hao phí do tỏa nhiệt và $\mathcal{P}_{\text{hp2}}$ của hai dây có mối liên hệ là:

A.

B.

C.

D.

Bài làm:

Đáp án: B

Vì công suất hao phí tỉ lệ thuận với điện trở dây dẫn, tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu dây. Mặt khác, điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn, ta có tỉ lệ:

\mathcal{P}_{\text{hp1}}}{\mathcal{P}_{\text{hp2}}} = \frac{l_1}{U^2_1} : \frac{l_2}{U^2_2} = \frac{l_1U^2_2}{l_2U^2_1} = \frac{100\times 200^2}{200\times 100^2} = 2$

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021