Thấu kính này là thấu kính gì? Tại sao?

  • 1 Đánh giá

6. Quan sát các dòng chữ qua một thấu kính thấy các dòng chữ lớn hơn. Thấu kính này là thấu kính gì? Tại sao?

Bài làm:

Thấu kính sử dụng là thấu kính hội tụ, vì chỉ có thấu kính hội tụ mới tạo ra ảnh to hơn vật.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9