Chứng minh công thức tính điện trở của đoạn mạch song song gồm hai điện trở R1 và R2

  • 1 Đánh giá

a, Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song gồm 2 điện trở.

Chứng minh công thức tính điện trở của đoạn mạch song song gồm hai điện trở R1 và R2:

Bài làm:

Trong mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua các điện trở là:

Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là I = I1 + I2 = + $\frac {U_{2}}{R_{2}}$ = $\frac {U}{R_{td}}$.

Trong đó U = U1 = U2

Từ đó ta có : + $\frac {1}{R_{2}}$ = $\frac {1}{R_{td}}$.

$R_{td}= \frac{R_{1}.R_{2}}{R_{1}+R_{2}}$

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9