Giải câu 4 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 110 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Lõi sắt trong nam châm điện có tác dụng

A. Làm cho nam châm được chắc chắn

B. làm tăng từ trường ống dây

C. làm nam châm được nhiễm từ vĩnh viễn

D. làm giảm từ trường của ống dây

Bài làm:

Đáp án: B

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021