Giải câu 3 trang 111 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 111 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Hãy quan sát hình 52.3 và cho biết cực từ của ống dây, các cực A, B của nguồn điện và chiều dòng điện trong các vòng dây.

Giải câu 3 trang 111 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Bài làm:

Giải câu 3 trang 111 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9