1. Em hãy nêu ý nghĩa của việc "hóa trang" giống như sau bọ ở loài Ophyrys apifera này.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Em hãy nêu ý nghĩa của việc "hóa trang" giống như sau bọ ở loài Ophyrys apifera này.

2. Giải thích tại sao các loài sâu ăn lá rau lá có màu xanh.

3. Tìm ví dụ minh họa cho đoạn thông tin sau: Một số loài thực vật chứa độc tố trong vỏ để chống lại sâu bọ và côn trùng phá hoại...

Bài làm:

1. Loài Ophyrys apifera hóa trang giống sau bọ để đánh lừa ong đực nhằm tăng hiệu quả thụ phấn cho hoa. => giúp cây tăng khả năng tồn tại cho cây

2. Sâu ăn lá có màu xanh để ngụy trang tránh kẻ thù => giúp tăng khả năng tồn tại

  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021