Giải câu 2 trang 12 khoa học tự nhiên 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 12 khoa học tự nhiên 9 tập 2

Khi đốt 100 lít khí thiên nhiên chứa 96% , 2% $N_2$, 2% $CO_2$ (về số mol). Thể tích khí $CO_2$ thải vào không khí là:

A. 94 lít

B. 96 lít

C. 98 lít

D. 100 lít

Bài làm:

Ta có, tỉ lệ về số mol cũng bằng tỉ lệ về thể tích. Do đó, thể tích của các khí trong hỗn hợp ban đầu là:

(lít)

(lít)

(lít)

Trong hỗn hợp khí trên, chỉ có khí metan tham gia phản ứng cháy.

Phương trình phản ứng cháy của metan:

Từ phương trình phản ứng, suy ra cứ 1 thể tích khí metan tạo ra một thể tích khí

96 lít metan tạo ra 96 lít .

Vậy, thể tích thải vào không khí là: $V_{CO_2} = V_{CO_2\; do\; pu\; cháy} + V_{CO_2\; có\; sẵn} = 96 + 2 = 98$ (lít)

Đáp án: C

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9