Dòng điện có cường độ 2 A chạy qua dây dẫn có điện trở 20 ôm trong thời gian 30 phút thì tỏa ra nhiệt lượng là

  • 1 Đánh giá

Câu 3. Dòng điện có cường độ 2 A chạy qua dây dẫn có điện trở 20 trong thời gian 30 phút thì tỏa ra nhiệt lượng là

A. 144000 J B. 1200 J C. 7200 J D. 24000 J

Bài làm:

Đáp án: A

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021