Hãy ghép mỗi thành phần a, b, c, d, e trong cột A với một thành phần 1, 2, 3, 4, 5 trong cột B để được một câu đúng.

  • 1 Đánh giá

7. Hãy ghép mỗi thành phần a, b, c, d, e trong cột A với một thành phần 1, 2, 3, 4, 5 trong cột B để được một câu đúng.

AB
a) Dòng điện xoay chiều1. lực từ của dòng điện tác dụng lên nam châm cũng đổi chiều.
b) Dùng ampe kế có kí hiệu AC để đo2. giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện xoay chiều
c) Khi dòng điện xoay chiều đổi chiều3. có tác dụng nhiệt, quang, từ, ...
d) Dùng ampe kế có kí hiệu AC để đo4. giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều.
e) Dùng vôn kế có kí hiệu AC để đo5. giá trị của cường độ dòng điện một chiều.

Bài làm:

  • a) - 3.
  • b) - 2.
  • c) - 1.
  • d) - 5.
  • e) - 4.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021