Giải câu 4 trang 70 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 70 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Điền từ "có" hoặc "không" vào các ô trống trong bảng sau (viết PTHH nếu có)

sPhản ứng tráng gươngLên men thành rượu và khí cacbonicTác dụng với Tác dụng với Na
Rượu etylic
Axit axetic
Glucozos

Bài làm:

Phản ứng tráng gươngLên men thành rượu và khí cacbonicTác dụng với Tác dụng với Na
Rượu etylicKhôngKhôngKhông
Axit axeticKhôngKhông
GlucozoKhôngKhông

PTHH:

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021