Khi bật công tắc đèn chiếu ánh sáng vào hai ống thì độ tăng nhiệt độ của mỗi ống thay đổi thế nào?

  • 1 Đánh giá

2. Trả lời câu hỏi

Hãy dự đoán trong thí nghiệm: Khi bật công tắc đèn chiếu ánh sáng vào hai ống thì độ tăng nhiệt độ của mỗi ống thay đổi thế nào? Có thể rút ra kết luận gì về khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng của vật có màu tối và vật có màu sáng?

Lấy một ví dụ về tác dụng của ánh sáng đối với cơ thể người hoặc sinh vật.

Cho một máy tính cầm tay dùng pin mặt trời. Hãy xây dựng phương án thí nghiệm kiểm tra: Pin mặt trời hoạt động được có phải do tác dụng nhiệt của ánh sáng hay không?

Bài làm:

Khi bật công tắc đèn chiếu ánh sáng vào hai ống thì độ tăng nhiệt độ của mỗi ống tăng lên, ống màu tối tăng cao hơn. Khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng của vật có màu tối tốt hơn vật có màu sáng.

Ví dụ : Khi đi ngoài nắng nhiều ta thấy da tay chân bị xạm đi, ánh sáng giúp cây xanh quang hợp.

Pin mặt trời hoạt động được không phải do tác dụng nhiệt của ánh sáng mà do một tác dụng khác của ánh sáng.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021