Cho mạch điện (hình 13.3), biết R2 = 10 ôm, R3 = 2R1, điện trở các vôn kế lớn vô cùng và vôn kế V1 chỉ 10 V, V2 chỉ 12 V. Hiệu điện thế UAB giữa hai đầu đoạn mạch bằng bao nhiêu.

  • 1 Đánh giá

Câu 11. Cho mạch điện (hình 13.3), biết R2 = 10 , R3 = 2R1, điện trở các vôn kế lớn vô cùng và vôn kế V1 chỉ 10 V, V2 chỉ 12 V. Hiệu điện thế UAB giữa hai đầu đoạn mạch bằng bao nhiêu?

Bài làm:

Xét đoạn AN: R1 nt R2: RAN = R1 + R2

Xét đoạn MB: R2 nt R3: RMB = R2 + R3

Vì R1 nt R2 nt R3 nên IAN = IMB

RAB = R1 + R2 + R3 = 17,5

IAB = IAN = = 0,8 A

UAB = IAB . RAB = 14 V

  • 126 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021