2. Tự chọn (Mỗi nhóm chỉ chọn 1 nhiệm vụ)

  • 1 Đánh giá

2. Tự chọn (Mỗi nhóm chỉ chọn 1 nhiệm vụ)

7. Có nên nhân bản vô tính người và các loài động vật quý hiếm không? Hãy chứng minh cho quan điểm của em.

8. Phân tích triển vọng của công nghệ sinh tế bào, công nghệ gen, công nghệ sinh học trong tương lai.

9. Hãy thực hiện 1 dự án tìm hiểu về các loại rau, củ, quả biến đổi gen trong siêu thị hoặc chợ ở địa phương.

10. Hãy thực hiện hoạt động trải nghiệm tìm hiểu các vật nuôi, cây trồng mới ở địa phương em.

Bài làm:

7. Không nên nhân bản vô tính người nhưng với động vật quý hiếm thì nên. Dựa vào ưu điểm của nhân giống vô tính để chứng minh cho quan điểm đó.

8. các em có thể thảo luận và phân tích dựa trên triển vọng sau:

  • Triển vọng: Giúp bảo tồn nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
  • Triển vọng: tạo ra động vật có khả năng tạo nội tạng di chuyển gen từ con người.

9. Các em hãy tìm kiếm các thực phẩm dán nhãn GMO ở địa phương.

10. Các em hãy tìm hiểu dựa trên các nội dung:

- vật nuôi, cây trồng nào là là sản phẩm của ứng dụng di truyền học?

- Chúng được tạo ra nhờ ứng dụng phương pháp nào?

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021