2. Kể tên một số bệnh, tật ở người có tính di truyền từ đời này qua đời khác. Dựa vào đâu em biết được điều đó?

  • 1 Đánh giá

2. Kể tên một số bệnh, tật ở người có tính di truyền từ đời này qua đời khác. Dựa vào đâu em biết được điều đó?

Bài làm:

một số bệnh tật di truyền ở người như: bạch tạng, câm điếc bẩm sinh, mù màu, tật nhiều ngón tay hoặc chân, hồng cầu lưỡi liềm, ....

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021