Giải câu 5 trang 78 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 78 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Tại một điểm trên bàn làm việc, người ta thử đi thử lại vẫn thấy kim nam châm nằm dọc theo một hướng xác định, không trùng với hướng Bắc – Nam. Từ đó có thể rút ra kết luận gì về không gian xung quanh kim nam châm?

Bài làm:

Thí nghiệm chứng tỏ không gian xung quanh kim nam châm có từ trường.

  • 92 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021