Giải câu 16 trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 16: Trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam rượu etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam rượu etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 720ml dung dịch NaOH. Hiệu suất quá trình lên men giấm là:

A. 80%

B. 10%

C. 90%

D. 20%

Bài làm:

Bài này thiếu dữ kiện! (Phải cho khối lượng hoặc số mol của tinh bột)

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021