Giải câu 4 trang 46 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 46 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Đun sôi 10,6 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic có tỉ lệ mol 1:1 (có mặt axit sunfuric làm xúc tác) đén khi dừng lại thu được 4,4 gam etyl axetat.

a) Viết PTHH của phản ứng.

b) Tính hiệu suất của quá trình tạo thành etyl axetat.

Bài làm:

a) PTHH:

b) Gọi số mol của axit axetic và rượu etylic là x (mol) mỗi loại.

Ta có: (mol).

Số mol etyl axeta tạo thành là: mol.

Theo lí thuyết, số mol etyl axetat tạo thành là: (mol)

Vậy hiệu suất phản ứng là:

  • 126 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021