Hãy xác định xem điểm cực cận của mắt em cách mắt là bao nhiêu cm.

  • 1 Đánh giá

2. Hãy xác định xem điểm cực cận của mắt em cách mắt là bao nhiêu cm.

Bài làm:

Điểm cực cận của mắt em cách mắt khoảng 12,5 cm

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021