Giải câu 4 trang 63 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 63 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Giải thích các hiện tượng sau:

  • Khi nấu canh cua thấy nổi lên váng cua.
  • Khi giặt quần áo dệt từ tơ tằm hoặc len lông cừu không nên giặt bằng xà phòng có tính kiềm cao mà nên giặt bằng xà phòng trung tính (dầu gội đầu, sữa tắm)

Bài làm:

  • Khi nấu canh cua thấy nổi lên váng cua: Do phản ứng đông tụ của protein
  • Khi giặt quần áo dệt từ tơ tằm hoặc len lông cừu không nên giặt bằng xà phòng có tính kiềm cao mà nên giặt bằng xà phòng trung tính (dầu gội đầu, sữa tắm): Do protein có phản ứng thủy phân trong dung dịch kiềm.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021