Giải câu 1 trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Công thức nào sau đây không phải của benzen?

Giải câu 1 trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Bài làm:

Đáp án: C

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021