Giải câu 15 trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 15: Trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Để phân biệt bột gạo với vôi bột, tạch cao (), bột đá vôi ($CaCO_3$) có thể dùng dung dịch

A. HCl

B. NaOH

C. Cồn iot

D. Quỳ tím

Bài làm:

Đáp án: C

Hiện tượng: Cồn iot làm bột gạo hóa xanh còn vôi bột, thạch cao, bột đá vôi thì không.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021