Cần làm gì khi gặp tình huống nhìn thấy người bị giật?

  • 1 Đánh giá

4. Cần làm gì khi gặp tình huống nhìn thấy người bị giật?

Bài làm:

Khi có người bị điện giật thì không được chạm vào người đó mà cần tìm cách ngắt ngay công tắc điện, gọi người cấp cứu, nếu họ bất tỉnh nhân sự kiểm tra xem người đó còn thở không tiến hành hô hấp nhân tạo.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021