Kim loại nào được dùng làm vật liệu để sản xuất các vận dụng/phương tiện trên? Tại sao? Nêu các tính chất vật lí, tính chất hóa học mà em biết về kim loại đó.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 2.1 và trả lời câu hỏi:

1. Kim loại nào được dùng làm vật liệu để sản xuất các vận dụng/phương tiện trên? Tại sao?

2. Nêu các tính chất vật lí, tính chất hóa học mà em biết về kim loại đó.

Bài làm:

1. Kim loại được dùng làm vật liệu để sản xuất các vận dụng/phương tiện trên là nhôm. Bởi vì nhôm nhẹ, bền, dẫn nhiệt tốt, dễ gia công.

2. Tính chất vật lí: là kim loại màu trắng bạc có ánh kim, nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, có tính dẻo.

Tính chất hóa học: tác dụng với phi kim, dung dịch axit, bazo, muối.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021