Giải câu 4 trang 93 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 93 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Hãy xác định chiều của lực điện từ, chiều của dòng điện, chiều của đường sức từ và tên từ cực trong các trường hợp sau (hình 48.10).

 Giải câu 4 trang 93 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2 Bài chính *

Bài làm:

 Giải câu 4 trang 93 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2 Bài chính *

  • 80 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9