Khi nói về thể thủy tinh của mắt, phát biểu nào sai?

  • 1 Đánh giá

9. Khi nói về thể thủy tinh của mắt, phát biểu nào sai?

A. Thể thủy tinh là một thấu kính hội tụ.

B. Thể thủy tinh có độ cong thay đổi được.

C. Thể thủy tinh có tiêu cự không đổi.

D. Thể thủy tinh có tiêu cự thay đổi được.

Bài làm:

Đáp án: C

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021