Giải câu 7 trang 70 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 70 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Hãy viết Đúng/ Sai vào tương ứng với mỗi nhận định sau:

Nhận địnhĐúng/ Sai
Dung dịch glucozo và dung dịch saccarozo đều có vị ngọt
Tinh bột, xenlulozo và protein đều là các polime thiên nhiên

Glucozo, saccarozo và protein đều bị thủy phân trong dung dịch axit hoặc bazo

Tinh bột, glucozo và protein khi thủy thân đến cùng đều thu được glucozo.
Tinh bột, xenlulozo, saccarozo và glucozo là các hợp chất thiên nhiên và đều có công thức chung

Bài làm:

Nhận địnhĐúng/ Sai
Dung dịch glucozo và dung dịch saccarozo đều có vị ngọtĐúng
Tinh bột, xenlulozo và protein đều là các polime thiên nhiênĐúng

Glucozo, saccarozo và protein đều bị thủy phân trong dung dịch axit hoặc bazo

Sai
Tinh bột, glucozo và protein khi thủy thân đến cùng đều thu được glucozo.Sai
Tinh bột, xenlulozo, saccarozo và glucozo là các hợp chất thiên nhiên và đều có công thức chung Đúng
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9