Giải câu 1 trang 31 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng về dầu mỏ?

A. Dầu mỏ là chất lỏng có màu nâu đen

B. Dầu mỏ không tan trong nước.

C. Dầu mỏ nặng hơn nước.

D. Dầu mỏ có thành phần chủ yếu là hidrocacbon

Bài làm:

Nhận định không đúng về dầu mỏ là:

Đáp án đúng: C. Dầu mỏ nặng hơn nước.

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021