Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của một máy ảnh kĩ thuật số và so sánh với máy ảnh đã học

  • 1 Đánh giá

D-E Hoạt động vận dụng, tìm tòi mở rộng

1. Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của một máy ảnh kĩ thuật số và so sánh với máy ảnh đã học.

Bài làm:

Máy ảnh kĩ thuật số dùng để thu và lưu giữ hình ảnh một cách tự động thay vì phải dùng phim ảnh

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9